FORMACIÓ ADULTS

INTERPRETACIÓ

Endinsar-se en les arts escèniques i descobrir les eines de l'actor per a posar-les al nostre servei.

Aquest curs està dissenyat per a totes aquelles persones que vulguin començar a descobrir l'ofici d'actor, les seves qualitats interpretatives, el joc, la diversió escènica teatral, i les eines i regles que la regenten.


El cicle sencer està dividit en tres cursos anuals. A Àrtic centrem els nostres esforços en oferir una tècnica concèntrica, on les eines que hem rebut es mostren de manera senzilla i a l'hora buscant l'essència de cada una d'elles, a fi que la comprensió, la integració i el desenvolupament de cada alumne siguin molt eficaços.

Al mateix temps, la formació per adults consta de dues assignatures: Interpretació i Instrument. La formació actoral es compon de treball interpretatiu i desenvolupament de les tècniques físiques (cos i veu), és impossible desenvolupar correctament una si no s'inclou l'altre.

 

NIVELL I

 • Descoberta de la tècnica bàsica, sentit dramàtic i joc

 • Revelar i potenciar les possibilitat expressives i creatives

 • L’humor en escena

 • Treball amb cooperació: en grup amb el company

 • Sentit de la responsabilitat i gaudi en escena

 • Descobriment del pròpia interès per el teatre: textos, autors, cinema...

 • Eines: Desenvolupament de l’escolta, el ritme i el treball espaial

 • Descoberta dels elements que configuren la ficció: acció física, emocional i verbal i imaginació

 • Indaguem en les tècniques clàssiques: Stanislavki, Txejov, LeQuoc, Daulte, Meisner

 

NIVELL II

 • Habilitat amb la tècnica bàsica

 • Entrenament preparació expressiva i tècnica. Lògica, versemblança i continuïtat

 • Descoberta del personatge: comportament, emoció y pensament

 • Relació amb l’energia i el públic

 • Descobrint el text, sentit, continuïtat, fisicalitat d’aquest, ritme i espai

 • Impros, creació de personatge, creació micro peça (muntatge)

 • Indaguem en les tècniques anteriors i en View Points.

 

NIVELL III

 • Entrenament de tot l’après en els cursos anteriors

 • Singularitat en l’expressió

 • Articulació del llenguatge físic i textual

 • Treball tècnic de vers: Indaguem en el món de les paraules, la sonoritat i l’imaginari

 • Muntatge a partir d’un text clàssic, en vers.

 • Treball tècnic a partir de l’escola de Cristine Linklater, Jon del Vas (Metodo Wilfart)

HORARI

CURS

DIES

20:00 - 22:00

Dimecres

1r

2n

Dijous

20:00 a 22:30

3r

Dimarts

20:00 a 22:30

LA MEMÒRIA DE L'INSTRUMENT

Per adquirir amb fermesa els coneixements, per jugar lliure, per poder estar disponible i arribar allà on la creativitat vol arribar, cal treballar paral·lelament amb el cos i la veu també.

 

És impossible deslligar l'entrenament del cos i veu de l'entrenament actoral però és necessari poder posar focus i consciència exclusivament sobre el nostre instrument, ja que hi ha tanta matèria que no es podria abastar, només, en un sol espai.

Per aquest motiu creiem imprescindible fer aquesta assignatura tots aquells que esteu cursant interpretació.

COS

Despertem la consciència i la respiració del propi cos. Explorem i entrenem les possibilitats físiques i ens endinsem en la tècnica. A partir del joc i espontaneïtat abordem l’imaginari i la poètica d’aquest i pas a pas l’assolim com a recurs creatiu en la creació escènica.

El cos amb les circumstàncies, amb la continuïtat, amb el conflicte. El cos com a mitja de comunicació expressiu. Desenvolupem la connexió cos-veu i treballem l'atenció, la concentració i la relaxació per entrenar al cos a estar disponible.

VEU

Igual que en el cas del moviment, la veu és un dels altres instruments expressius del nostre cos. Despertem i descobrim la propia veu natural. Desbloquegem els canals, prenent consciència del que hi intervé i com funciona. Entenem la naturalesa de la comunicació a través d’aquest vehicle permetent que estigui profundament lligada amb l’imaginari viu, el personatge i la veritat escènica.

HORARI

20:00 - 21:30

DIES

Dimarts

GRUP

​Únic

PREUS

Interpretació

Interpretació + Memòria de l'Instrument

*Matrícula 35€

*Els pagaments es faràn trimestrals

55€/mes

84€/mes

RESERVA LA TEVA PLAÇA:

Àrtic Teatre

Un centre de creació artística i formació teatral en constant evolució. Un espai on créixer i enriquir-se professional i personalment: tant persones que volen dedicar-se al món del teatre o el cine, com persones que, simplement, volen apendre i gaudir del teatre.

© 2017 Associació cultural Àrtic Teatre. Tots els drets reservats.

Com contactar-nos

Ens trobem al C/ Sant Miquel 59 de Sabadell (molt a prop de la Plaça Marcet). Per a contactar amb nosaltres envia'ns un mail o truca'ns al​:

Sobre nosaltres

Qui som

 • Facebook
 • Instagram

Xarxes socials